2019-07-16

Wymienione czynniki i elementy są częścią stanowiącą o bezpieczeństwie zabezpieczenie serwerowni oraz przechowywanych i przetwarzanych w niej danych

Jednak jeśli wejdziemy głębiej w to zagadnienie okazuje się, że przepisy są nie do końca zrozumiałe i logiczne, a wykonanie zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami może przysporzyć trudności. Przechowując na zewnętrznych nośnikach informacje przetwarzane w serwerowni czy data center, umożliwiają one odzyskanie ich w razie awarii sprzętu czy ludzkiego błędu. Wymienione czynniki i elementy są częścią stanowiącą o bezpieczeństwie zabezpieczenie serwerowni http://dekk.pl/instalacje-gasnicze-gazowe.html oraz przechowywanych i przetwarzanych w niej danych. Monitoring serwerowni jest uzupełnieniem powyższych zabezpieczeń. Niezwykle ważnym aspektem fizycznej ochrony danych zgromadzonych w każdej serwerowni (czy data center), jest kwestia odpowiedniego zabezpieczenia pomieszczenia serwerowego przed pożarem. W praktyce banki omijają przepisy zarzucając klientom “niedbalstwo” lub odwrotnie – twierdząc iż staranność klienta nie miała znaczenia! Nowe przepisy wdrażające RODO zmieniły aż 162 ustawy. W jednej serwerowni może znajdować się jedna lub wiele szaf, a w każdej z nich - kilka lub kilkanaście serwerów. ) znajduje się w bazie danych chińskiego producenta, który niestety nie zadbał o należyte zabezpieczenie tej bazy. Najważniejszą częścią każdej serwerowni są oczywiście same serwery, których to zadaniem jest świadczenie usług innym komputerom. Klapa montowana jest w ścianie zewnętrznej serwerowni i zabezpieczana środkami biernej ochrony przeciwpożarowej. Nowe przepisy wdrażające RODO w aż 162 ustawach doprecyzowały, a niekiedy dodały nowe wymogi związane. Podstawowym elementem każdej serwerowni jest umieszczony w niej sprzęt sieciowy. Zabezpieczenie konstrukcji zawiasowej zapewniają trzy blokady przeciwwyważeniowe. Proponujemy również szereg procesów mających na celu szyfrowanie danych i zabezpieczenie ich przed wglądem osób trzecich nie tylko po za firmą ale i wewnątrz firmy. Zabezpieczenie danych informatycznych jest dzisiaj jednym z priorytetów osób prowadzących działalność gospodarczą, często stanowiącą o „być albo nie być” dla ich firm. Oznacza to pełne zabezpieczenie przed awarią nośnika lub macierzy dyskowej. Tym samym przepisy dotyczące ochrony danych osobowych dla wszystkich państw członkowskich zostały ujednolicone. Kamery przemysłowe zainstalowane w serwerowni oraz jej najbliższym otoczeniu dają możliwość zarejestrowania każdej osoby, która chce się dostać do pomieszczenia. Dostępu do serwerowni bronią zazwyczaj specjalnie wzmocnione drzwi antywłamaniowe. Zwiększa to żywotność urządzeń aktywnych zgromadzonych w serwerowni oraz ich niezawodność, a co za tym idzie - chroni firmowe dane. W tym momencie użytkownik może podejść do serwerowni i sprawdzić co spowodowało uruchomienie systemu pożarowego. Dodatkowym zabezpieczeniem są przepisy uniemożliwiające dostęp do serwerowni osobom nieupoważnionym, co zapobiega celowemu lub nieumyślnemu uszkodzeniu sprzętu i utracie danych. Zabezpieczenie serwerowni, odpowiednia jej konstrukcja, dobranie odpowiednich drzwi wejściowych oraz stały pomiar parametrów w serwerowni.

Zobacz także